fbpx

Nie wiesz jak zatrudnić pracownika z zagranicy? Weżmiemy wszystkie formalności na siebie.

Kompleksowe prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce

Co Oferujemy

#1

Bieżąca obsługa pracodawców w obszarze prawa imigracyjnego obejmuje w szczególności:

 • wsparcie na każdym etapie postępowania legalizującego pobyt oraz pracę, w tym w szczególności:
  • ocena możliwości zatrudnienia cudzoziemca na etapie rekrutacji,
  • przygotowanie strategii relokacji kandydata, gdy przebywa za granicą oraz legalizacji, gdy przebywa w Polsce,
  • przygotowanie niezbędnych do zatrudnienia cudzoziemców dokumentów i umów,
  • realizacja procesu wizowego w kraju pochodzenia cudzoziemca,
  • uzyskanie niezbędnych zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt czasowy, w tym reprezentacja przed odpowiednimi urzędami,
  • uzyskanie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • wsparcie w terminowym wykonywaniu obowiązków ciążących na podmiocie powierzającym pracę cudzoziemcom,
  • zapewnienie ciągłości legalności pobytu i pracy cudzoziemców na wypadek utraty ważności posiadanych przez nich dokumentów lub zmiany warunków pracy,
 • sporządzanie odwołań od negatywnych decyzji,
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (w przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych środków zaskarżenia).
 • doradztwo w zakresie przechowywania dokumentów zatrudnionych cudzoziemców,
 • doradztwo w zakresie relokacji pracowników,
 • doradztwo w zakresie delegowania pracowników do Polski i z Polski,
#2

Kadry i płace

W ramach kompleksowej usługi nasi eksperci zajmują się pełną obsługą kadrowo-płacową w zakresie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i rozwiązywaniem umów o pracę i umów cywilnoprawnych oraz w trakcie trwania zatrudnienia (umowy, aneksy, świadectwa pracy, zaświadczenia, rozliczenie PIT, ZUS, inne)

#3

Pracownicy fizyczni dla Twojego Biznesu ŁATWIEJ I PROŚCIEJ ZATRUDNISZ PRACOWNIKÓW ze wschodu

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu pracowników z Ukrainy ta Azji.
Mamy duże doświadczenie na rynku Pracy, zarówno od strony pracownika, jak i pracodawcy.
Dostarczymy Ci wykwalifikowany, wydajny personel.

#4

Delegacja za granice

Prawidłowo zebrane dokumenty oddelegowania do krajów Unii Europejskiej, dają gwarancję pracy i ochronę Twoich pracowników przed organami zarządzającymi rynkiem pracy kazdego z krajów.

Możesz nam zaufać

Legalizacja pracy to usługa skierowana do przedsiębiorców zatrudniających pracowników spoza Unii Europejskiej nie korzystających z usługi leasingu pracowniczego time2work. Nasza wykwalifikowana i doświadczona kadra kontaktuje się z urzędami codziennie legalizując pracę także naszych pracowników. Pozwól, że w oparciu o aktualne przepisy Kodeksu Pracy, Ustawy o Cudzoziemcach oraz innych obowiązujących przepisów dot. cudzoziemców zrealizujemy proces legalizacji pracy za Ciebie.

Zaufaj swoje problemy specjalistom!